Угода 3М про доступ до Екстранету


Компанія Міннесота Майнінг енд Ман’юфекчурінг Компані («3М») погоджується надати особі, визначеній в цій реєстраційній формі, та будь-якій дочірній компанії, яка належить вищевказаній особі більш ніж на 50% (далі - «Особа з правом доступу»), доступ до певних частин непублічних веб-сайтів компанії 3M («Сайт Екстранет»),які можуть періодично узгоджуватися між компанією 3М та Особою з правом доступу, для можливості Особи з правом доступу взаємодіяти та проводити комерційну діяльність з компанією 3M, з урахуванням наступних умов, а також усього застосовного законодавства:


1. Доступ та використання Сайту Екстранет. Доступ до усього Сайту Екстранет або його окремих частин може бути обмежений різними паролями, цифровими сертифікатами або іншими засобами безпеки (разом«Системи безпеки»), до яких компанія 3М надасть доступ Особі з правом доступу. Особа з правом доступу зберігатиме конфіденційність цих засобів та ретельно контролюватиме доступ до них. Ці Системи безпеки передбачають ідентифікацію окремих людей або систем, які матимуть доступ до Сайту Екстранет від імені Особи з правом доступу, тому Особа з правом доступу погоджується негайно повідомляти компанію 3М про будь-які зміни у списку людей або систем, які мають повноваження на доступ до систем від імені Особи з правом доступу. Особа з правом доступу погоджується, що компанія 3М може беззаперечно припускати, що будь-яка особа (відмінна від компанії 3М), яка входить на Сайт Екстранет, використовуючи ці Системи безпеки, діє за дорученням Особи з правом доступу. Особа з правом доступу також погоджується та визнає, що вона несе повну відповідальність за доступ, використання або неправомірне використання Сайту Екстранет за допомогою цих Систембезпеки. Використання Сайту Екстранет Особою з правом доступу регулюється умовами цього Договору, «Правовою інформацією» компанії 3М, розміщеною за посиланнямhttp://www.mmm.com/legal.html, та «Політикою конфіденційності» компанії 3М, розміщеною запосиланням http://www.mmm.com/privacy.html.


.2. Контент та доступність Сайту Екстранет. Компанія 3М залишає за собою право в будь який момент змінювати, видаляти або додавати контент на Сайті Екстранет або припинити роботу Сайту Екстранет.


3. Конфіденційність. Особі з правом доступу може бути наданий доступ до певної інформації та даних компанії 3М, які стосуються наукових досліджень та розробок, маркетингу, удосконалення продукції, виробництва, даних про ціни або витрати, Систем безпеки та будь-якої іншої інформації, спеціально визначеної компанією 3М як конфіденційна, далі – «Конфіденційна інформація». Така Конфіденційна інформація не включає інформацію, яка (і) належить або стає частиною відкритої інформації, окрім випадків її розголошення Особою з правом доступу внаслідок порушення цього Договору; (іі) самостійно розроблена Особоюз правом доступу без використання Конфіденційної інформації, наданої за цим Договором; (ііі) отримана Особою з правом доступу від третіх сторін без обов’язку збереження конфіденційності; або (іv) має бути розголошена згідно з законодавством, за умови, що у тих випадках, коли це можливо, Особа з правом доступу попередньо повідомить компанію 3М про таке вимушене розголошення та можливість звести таке розголошення до мінімуму. Особа з правом доступу погоджується 1) не розголошувати Конфіденційну інформацію будь-якій третій особі; 2) використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей ведення бізнесу з компанією 3М.Компанія 3М має право на судовий припис для забезпечення дотримання Особою з правом доступу зобов’язань, визначених у пункті 3.1 цього Договору, при тому розуміється та погоджується, що компанія 3М не має належного засобу правового захисту, якщо такі зобов’язання не будуть виконані.


4. Відповідальність. Компанія 3M докладатиме розумних комерційних зусиль для розміщення точної та актуальної інформації на Сайті Екстранет, разом з тим компанія 3М не несе жодної відповідальності за будь-які помилки та упущення у контенті, а також компанія 3M не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі, побічні або штрафні), пов’язані з використанням або неможливістю використання Сайту Екстранет Особою з правом доступу. Крім цього, КОМПАНІЯ 3М НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЇ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНФОРМАЦІЄЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ НА САЙТІ ЕКСТРАНЕТ, АБО НАЯВНОСТІ ДОСТУПУ ДО САЙТУ ЕКСТРАНЕТ.


5. Строк дії та розірвання Договору. Цей Договір набирає чинності з Дати набрання чинності і може бути розірваний будь-якою стороною шляхом письмового повідомлення про це іншій стороні щонайменше за 30 днів до розірвання, або негайно за наявності обґрунтованої причини.


6. Загальні положення. Цей Договір регулюється та тлумачиться згідно з законодавством штату Міннесота Сполучених Штатів Америки. Відсутність вимоги будь-якої сторони щодо виконання будь-якого положення цього Договору не вважається або не може тлумачитися ні як відмова відвиконання такого положення, ані як право на примусове виконання цього положення.