3M toegangsovereenkomst voor het extranet

3M Internet privacy policy

3M respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Verzamelen van informatie
3M zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze web site of e mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Gebruik van informatie
Voordat wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan 3M verstrekt, zal 3M gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over 3M producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij 3M uit te voeren. 3M kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u persoonsgegeven aan 3M heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact op te nemen met privacy@mmm.com. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Kinderen en ouders
3M heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens naar 3M versturen. Indien nodig zal 3M de kinderen de opdracht geven om geen persoonsgegevens te versturen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u ons contact opnemen met bovenstaand adres. 3M zal alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Andere belangrijke informatie
De web site kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze web site pagina's 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen 'cookies' accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke -of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

3M behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina's weergeven.