3M toegangsovereenkomst voor het extranet

3M Internet Privacy Beleid

3M respecteert uw recht op privacy.Hieronder wordt ons Privacy Beleid beschreven.Er wordt samengevat welke persoons gegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze eventueel zouden kunnen gebruiken.Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden tevens beschreven..

Informatie verzamelen

3M zal enkel die persoons gegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mailcorrespondentie verstrekt. Wij zullen algemene informatie verzamelen (zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt) om onze website te verbeteren en beter tegemoet te komen aan uw wensen.

Het gebruik van informatie

Vooraleer wij persoons gegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan 3M verstrekt, zal 3M gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over 3M producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij 3M op te volgen. 3M kan daarbij gebruik maken van daartoe gemachtigde derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u elektronisch persoonsgegeven aan 3M hebt verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, contacteer ons dan op privacy@mmm.com. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om ann uw verzoek gevolg te geven..

Kinderen en ouders

3M heeft niet de intentie om persoons gegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar zouden enkel met uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens aan 3M mogen versturen. Indien nodig zal 3M de kinderen de opdracht geven om geen persoonsgegevens te versturen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u ons contacteren zoals hierboven beschreven werd en 3M zal alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Andere belangrijke informatie

De 3M website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. .Bovendien kunnen sommige van onze websitepagina's 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerde opdat zij geen 'cookies' zouden accepteren of u zouden verwittigen als er eentje naar u werd verstuurd.

Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoons gegevens worden vrijgegeven.

3M behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina's weergeven.